صندوق پژوهش و فناوری یزد

مجمع عمومی عادی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

جهت ورود به مجمع آنلاین، از کد ملی (اشخاص حقیقی) و یا شناسه ملی (اشخاص حقوقی) هم به عنوان نام کاربری و هم رمز ورود استفاده نمایید: