مجمع عمومی-عادی به طور فوق العاده

زمان برگزاری: شنبه، ۱۴۰۱/۰۷/۰۲، ساعت ۱۱ الی ۱۳

جهت ورود به مجمع آنلاین، یکی از گزینه هی زیر را انتخاب نمایید:

شماره تماس پشتیبانی:  ۰۲۱۶۶۰۹۲۱۸۶