مجمع آنلاین شرکت سینا کاشی

جهت ورود به مجمع آنلاین شرکت کاشی و سرامیک سینا، لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید:
نام کاربری: کد ملی بدون صفر پشت اعداد و درصورت عدم ثبت کد ملی در بورس شماره شناسنامه /شماره ثبت
رمز عبور: کد سهامداری (کد بورس) بدون حروف و بدون صفر پشت اعداد

پشتیبانی سامانه گیرا:

۰۲۱-۴۸۰۰۰۹۳۸