مجمع آنلاین شرکت سینا کاشی

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰، ساعت ۱۱:۳۰

نام کاربری: کد ملی بدون صفر پشت اعداد و درصورت عدم ثبت کد ملی در بورس شماره شناسنامه /شماره ثبت
رمز عبور: کد سهامداری (کد بورس) بدون حروف و بدون صفر پشت اعداد

پشتیبانی:

۰۹۱۲۷۰۹۹۴۶۹

۰۹۹۹۱۲۲۰۲۰۰