انجمن دیستروفی ایران

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده

جهت ورود به مجمع آنلاین، از کد ملی خود هم به عنوان نام کاربری و هم رمز ورود استفاده نمایید: