مجمع آنلاین شرکت سیمان داراب

زمان برگزاری: چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۱، ساعت ۱۰

جهت ورود به مجمع آنلاین، از نام و نام خانوادگی و رمز ورود darab1402 را در فرم زیروارد نمایید:

پشتیبانی:

۰۹۱۲۷۰۹۹۴۶۹

۰۹۹۹۱۲۲۰۲۰۰