مجمع عمومی-عادی به طور فوق العاده

زمان برگزاری: دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۷/۱۱، ساعت ۱۶ الی ۲۰

جهت دریافت رمز یکبار مصرف و ورود، شماره همراه خود را وارد نمایید:

شماره تماس پشتیبانی:  ۰۲۱۶۶۰۹۲۱۸۶